Webové stránky obce Spy
Ukliďme Česko PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 12:38

Ukliďme Česko

 
Výlukový jízdní řád Náchod-Rychnov PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 11:45

Ke stažení zde:

Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 12:32
 
Doprava v době uzavírky krčínského tunelu (15.4. - 19.5.2019) PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 10:33
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ZE SPŮ DO ZŠ KRČÍN A ZPĚT V DOBĚ UZAVÍRKY KRČÍNSKÉHO TUNELU OD 15.4. DO 19.5.2019
Ranní doprava  Spy – Krčín

Spoj 640349/2 Kvasiny-Červený Kostelec (v době uzavírky bude zastavovat ve Spech) ze zastávky Spy, Halínská v 6:48 hod. (autobus bude ve Spech projíždět Kosařovou ulicí) s možností přestupu Na Rychtě na Náchod (příjezd 6:56 h. a s odjezdem v 7:04 hod.) a příjezdem do Krčína na zastávku Na Strážnici v 7:01 hod. (zastávka není ještě v přiloženém výlukovém jízdním řádu zapracována). Dopravce CDS.

Spoj 640033/52 Dobruška-Chlístov-Nové Město n.Met. ze zastávky Spy, Chlístovská v 7:33 hod. se současným příjezdem do konečné zastávky Náchodská v 7:45 hod. bude v režii města prodloužen do zastávky Krčín,most s předpokládaným příjezdem v 7:50 hod. (zastávka a prodloužení spoje nebude uvedeno v jízdním řádu !). Dopravce ARRIVA VČ.
V případě realizace uzavírky ulice Chlístovské ve Spech, plánované od 6.5.2019 bude autobus s ohledem na objížďku přes Běstviny odjíždět ze zastávky Spy, Halínská s předpokládaným dřívějším odjezdem.

Odpolední doprava  Krčín – Spy

Spoj 640349/3 Červený Kostelec-Kvasiny (v době uzavírky bude zastavovat v Krčíně na zastávce Na Strážnici, která není ještě v přiloženém výlukovém jízdním řádu zapracována) ze zastávky Krčín,Na Strážnici ve 12:53 hod. s příjezdem na zastávku Spy,Halínská ve 13:04 hod. (autobus bude v době uzavírky zastavovat ve Spech a projíždět Kosařovou ulicí). Dopravce CDS.

Spoj 640030/12 Jaroměř-Nové Město n.Met., který plynule pokračuje po lince 640033/57 přes Chlístov do Dobrušky s odjezdem ze zastávky Krčín,Na Strážnici ve 14:03 hod. s příjezdem na zastávku Spy,Chlístovská ve 14:21 hod. Dopravce ARRIVA VČ.

Spoj 640433/911 Krčín-Spy-Dobruška (speciální nový spoj bude v provozu pouze v době uzavírky) s odjezdem ze zastávky Krčín,most v 15:25 hod. (pozor – odjezd z Krčína z odjezdového stání směr Náchod !) s příjezdem na zastávku Spy,Halínská v 15:39 hod.
Spoj vyčká (!) v Krčíně příjezdu spoje 640433/17 z Náchoda (příjezd do Krčína 15:22 hod.). Pozor – spoj 640433/911 nestaví při průjezdu městem na žádné zastávce (přímý spoj Krčín-Spy) ! Dopravce ČSAD UO.

Informace o provozu: Call centrum IDS IREDO, tel. 491 580 333.
Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 10:39
 
Výlukový jízdní řád Nové Město-Chlístov-Dobruška PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 11:38

Ke stažení zde:

Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 11:44
 
Zápis č. 2 OV Spy ze dne 4.3.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 09:03

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Ing. Ladislav Hořčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Švecová, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík (viz Prezenční listina)

OMLUVENI: Ing. Jiří Pohl

NEPŘÍTOMNI: ----

HOSTÉ: ----

PROGRAM A PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Zhodnocení proběhlé akce - Masopust
Předsedkyně osadního výboru krátce zhodnotila proběhlou akci – Masopustní průvod masek obcí. Akce se zúčastnilo nečekané množství masek. Dík patří všem zúčastněným, ať již v maskách nebo jako hostitelé. Průvod byl zakončen sousedským posezením se zpěvem v místní knihovně. Krátký článek se dvěma fotografiemi z této akce bude zaslán (po odsouhlasení členů OV) jako příspěvek do Novoměstského zpravodaje.

2. Informace ze schůzky s p. ██ ohledně umístění rychlostního radaru
Předsedkyně OV Mgr. Ilona Hovorková a Mgr. Jan Minařík navštívili p. ██. Cílem schůzky bylo předběžné jednání s návrhem umístění rychlostního radaru na pozemek p. ██. Pan ██ nemá zásadně nic proti umístění radaru na jeho pozemek, ale je třeba s ním jednat o konkrétních podmínkách (velikost, výška, …).

3. Protihlukový val v prostoru za zastávkou Halínská ve směru na Dobrušku
Uvítali bychom zkulturnění městského pozemku s případným protihlukovým valem v prostoru za zastávkou Halínská ve směru na Dobrušku.

4. Mapa části obce Spy
Předsedkyně OV předložila 2 varianty (s návodnými fotografiemi) na mapu obce Spy.  Klasickou turistickou, která je v obci Vrchoviny a 3D mapu s čísly popisnými (inspirace v obci Vršovka).
Členové OV se shodli na variantě ve 3D provedení. Místo bylo vybráno na návsi.

5. Webové stránky obce Spy
Správce webových stránek – Mgr. Jan Minařík seznámil členy OV s adresou stránek: http://www.obecspy.cz. Stránky jsou zpřístupněny a postupně inovovány. OV Spy podává návrh na finanční ohodnocení činnosti správce webových stránek (500 Kč/měsíčně).

6. Knihovna – výměna ubrusů, záclon, osvětlení vstupu
Paní ██ (správce knihovny) upozornila na zastaralé ubrusy a záclony v knihovně. Uvítali bychom výměnu. Zároveň OV Spy navrhuje umístit na budovu knihovny světelné pohybové čidlo nad vchod do budovy s osvětlením přístupu. Vypínač na světlo je umístěn až za dveřmi vchodu do budovy. Neosvětlené schody jsou ve večerních hodinách nebezpečné.

7. Celostátní akce „Ukliďme Česko“
OV souhlasí se zapojením obce Spy do celostátní akce „Ukliďme Česko“, která je v letošním roce vyhlášena na 6. dubna. Sraz na akci byl stanoven na 8. hodinu ranní. Ostatní spoluobčané budou o akci informováni ve vývěsce na návsi a ohlášením v místním rozhlasu.

8. Opravy chodníků
OV nesouhlasí se způsobem oprav místních chodníků. Navrhuje vyskládání zámkovou dlažbou a umístění zvýšených obrubníků opatřených světlým nátěrem.

9. „Seniorská obálka“
Předsedkyně OV seznámila členy OV s projektem MPSV, ke kterému se MěÚ Nové Město nad Metují připojuje. Jedná se o kartu pro případ naléhavé pomoci. Předsedkyně byla oslovena pracovnicí MěÚ o distribuci, vysvětlení významu a vyplnění tiskopisu, ostatním občanům obce.

10. Hledání variant řešení kanalizace v obci Spy
OV se obrací na ZM Nového Města nad Metují o řešení problematické situace kanalizace v obci. Zástupci OV se zúčastní domluvené výjezdní schůzky 6. března na MěÚ.

11. Připomínky
a) V ulici Nad Starčí žádají o vyštěrkování zabahněné cesty
b) Zabahněnou cestu – odbočka vpravo v kopci kolem p. ██ (č.p.15) k ██.
c) Nejsme spokojeni s řešením výjezdu z autobusového stání na Dobrušku. Poslední obrubník – po 3 měsících provozu – je už poničený (nákladní automobily přes něj přejíždějí). Dotaz OV na termín nějaké schůzky se zástupci firmy provádějící stavbu silnice.

Závěr: Dohodnutí termínu následné schůzky OV na 6. května 2019 v 18 hodin v knihovně ve Spech.
Zkratky: OV osadní výbor, MěÚ – městský úřad, ZM – zastupitelstvo města, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zapsal: Mgr. Ilona Hovorková

Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 09:29
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 15