Webové stránky obce Spy
Zápis č. 3 OV Spy ze dne 6.5.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 29 Květen 2019 09:26

 

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Bohumila Uhlířová, Jana Švecová, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík (viz Prezenční listina)

OMLUVENI: Ing. Ladislav Horčička, Jitka Holčíková

HOSTÉ: ----

PROGRAM

1. Společná pochůzka po obci

2. Seznámení členů OV s reakcemi MěÚ na námi zaslané podněty

3. Ukončení nájmu pozemku MěÚ p. XXX( náměty na využití)

4. Kanalizace ve Spech

5. Revitalizace rybníčku

6. Chodníky ve Spech

7. Různé, diskuze

8. Poděkování zástupcům MěÚ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Společná pochůzka po obci

Členové OV prošli společně obec, aby si prohlédli stav nové silnice, všech částí obce.

2. Seznámení členů OV s reakcemi MěÚ na námi zaslané podněty

Předsedkyně OV seznámila ostatní členy s informacemi z MÚ, týkající se našich připomínek ohledně obrubníku u autobusové zastávky na Dobrušku, rybníčku, úpravy terénu u zastávky u hřbitova.

3. Ukončení nájmu pozemku MěÚ

Z MěÚ jsme obdrželi sdělení, že nájemkyně části p. p. č. xxx/x o výměře 270 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Spy, paní XXX, bytem Spy čp. 53, podala městu výpověď - bez udání důvodu (dle sdělení ze zdravotních důvodů, paní již před několika lety ovdověla a již "nemá sil“ ).

Nájem by měl být ukončen k 30.6.2019.

Zamyšlení nad dalším možným využitím pozemku:

- venkovní posilovna

4. Kanalizace ve Spech

Před dvěma měsíci jsme se sešli na schůzce se zástupci MěÚ, kde se řešil problém kanalizace ve Spech. Vzhledem k vysokým nákladům bylo vybudování obecní kanalizace zamítnuto. Bylo slíbeno hledání alternativních řešení. Do dnešního dne jsme nebyli vyrozuměni v jakém stadiu se řešení nacházejí. Myslíme si, že kanalizace v naší obci je nutné řešit. Jednou možností by bylo využití vyhlášené dotace ohledně domácích čističek odpadních vod.

5. Revitalizace rybníčku

Uvítali bychom společnou schůzku ohledně řešení revitalizace s projektem a odpovědnou osobou přímo na místě.

6. Chodníky ve Spech

Část chodníku v ulici od školy k mostu byla vyspravena, včetně propadlého kanálu. Další část chodníku je ve špatném stavu.

7. Různé, diskuze

a) Proběhlé akce: poděkování všem ( občanům i členům SDH Spy), kteří se účastnili akce Ukliďme Česko, přípravy na programu při pálení čarodějnic, při přípravě a stavění májky ( znovuobnovení tradice).

b) K 1.5.2019 byla klubovna převzata SDH Spy. S provozem budou občané seznámeni – doporučujeme sledovat nástěnku na návsi nebo zaktualizované webové stránky obce, jejichž adresu obdrželi všichni občané do domovních schránek.

c) Navrhujeme odkoupit nebo směnit pozemek u hřbitova ( majitel –p,XXX – nebo spíš dědicové, paní zemřela) a na něm později vybudovat chodníček. Již v současné době je pozemkem vyšlapaná cestička k autobusové zastávce.

d) Nejsme spokojeni s organizací, která vylepuje plakáty. Při jejich odstraňování zůstávají na zemi pod plakátovacími plochami útržky plakátů. Prosíme o následný úklid.

e) Žádost o úpravu venkovních prostor v okolí klubovny včetně dětského hřiště.

f) Chtěli bychom se zeptat, zda by nebylo možné upravit výši daní z nemovitostí v naší obci. Ač jsme součástí Nového Města, jsme ochuzeni o občanskou vybavenost. Za službami, obchody, apod. musí občané dojíždět do města.

8. Poděkování zástupcům MěÚ

Vyjadřujeme poděkování za vstřícnost a následná řešení našich připomínek a požadavků.

Závěr: Dohodnutí termínu následné schůzky OV na 2. září 2019 v 18 hodin v knihovně ve Spech.

Zkratky: OV - osadní výbor, MěÚ – městský úřad

ZAPSAL
Mgr. Ilona Hovorková

 

Aktualizováno Úterý, 04 Červen 2019 12:59
 
Ukliďme Česko PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 12:38

Ukliďme Česko

 
Výlukový jízdní řád Nové Město-Chlístov-Dobruška PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 11:38

Ke stažení zde:

Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 11:44
 
Výlukový jízdní řád Náchod-Rychnov PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 11:45

Ke stažení zde:

Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 12:32
 
Doprava v době uzavírky krčínského tunelu (15.4. - 19.5.2019) PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 10:33
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ZE SPŮ DO ZŠ KRČÍN A ZPĚT V DOBĚ UZAVÍRKY KRČÍNSKÉHO TUNELU OD 15.4. DO 19.5.2019
Ranní doprava  Spy – Krčín

Spoj 640349/2 Kvasiny-Červený Kostelec (v době uzavírky bude zastavovat ve Spech) ze zastávky Spy, Halínská v 6:48 hod. (autobus bude ve Spech projíždět Kosařovou ulicí) s možností přestupu Na Rychtě na Náchod (příjezd 6:56 h. a s odjezdem v 7:04 hod.) a příjezdem do Krčína na zastávku Na Strážnici v 7:01 hod. (zastávka není ještě v přiloženém výlukovém jízdním řádu zapracována). Dopravce CDS.

Spoj 640033/52 Dobruška-Chlístov-Nové Město n.Met. ze zastávky Spy, Chlístovská v 7:33 hod. se současným příjezdem do konečné zastávky Náchodská v 7:45 hod. bude v režii města prodloužen do zastávky Krčín,most s předpokládaným příjezdem v 7:50 hod. (zastávka a prodloužení spoje nebude uvedeno v jízdním řádu !). Dopravce ARRIVA VČ.
V případě realizace uzavírky ulice Chlístovské ve Spech, plánované od 6.5.2019 bude autobus s ohledem na objížďku přes Běstviny odjíždět ze zastávky Spy, Halínská s předpokládaným dřívějším odjezdem.

Odpolední doprava  Krčín – Spy

Spoj 640349/3 Červený Kostelec-Kvasiny (v době uzavírky bude zastavovat v Krčíně na zastávce Na Strážnici, která není ještě v přiloženém výlukovém jízdním řádu zapracována) ze zastávky Krčín,Na Strážnici ve 12:53 hod. s příjezdem na zastávku Spy,Halínská ve 13:04 hod. (autobus bude v době uzavírky zastavovat ve Spech a projíždět Kosařovou ulicí). Dopravce CDS.

Spoj 640030/12 Jaroměř-Nové Město n.Met., který plynule pokračuje po lince 640033/57 přes Chlístov do Dobrušky s odjezdem ze zastávky Krčín,Na Strážnici ve 14:03 hod. s příjezdem na zastávku Spy,Chlístovská ve 14:21 hod. Dopravce ARRIVA VČ.

Spoj 640433/911 Krčín-Spy-Dobruška (speciální nový spoj bude v provozu pouze v době uzavírky) s odjezdem ze zastávky Krčín,most v 15:25 hod. (pozor – odjezd z Krčína z odjezdového stání směr Náchod !) s příjezdem na zastávku Spy,Halínská v 15:39 hod.
Spoj vyčká (!) v Krčíně příjezdu spoje 640433/17 z Náchoda (příjezd do Krčína 15:22 hod.). Pozor – spoj 640433/911 nestaví při průjezdu městem na žádné zastávce (přímý spoj Krčín-Spy) ! Dopravce ČSAD UO.

Informace o provozu: Call centrum IDS IREDO, tel. 491 580 333.
Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 10:39
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 15